‘De loodsen maken misbruik van hun machtspositie’, fulmineert Stephan Vanfraechem. Hij is directeur van Alfaport, een platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen in de Antwerpse haven.

‘De voorbije week hebben zowel het VSOA als het ACOD en de BvL bij minister Weyts gunstigere verloningsvoorwaarden bedongen. Vandaag staken ze tegen de wijzigingen in het ambtenarenstatuut die minister Homans wil doorvoeren.”

Reputatieschade

Volgens Vanfraechem lagen er dinsdag omstreeks 10 uur ongeveer vijftig zeeschepen te wachten om naar Antwerpen te varen of Antwerpen te verlaten. ‘Dat kost niet alleen vierhonderd wachturen, het schaadt ook de reputatie van Antwerpen bij internationale klanten.’

Hij vervolgt: ‘We lopen het gevaar dezelfde reputatie te krijgen als de Franse havens. Enkele honderden mensen bedreigen met hun staking het economisch voortbestaan van de zestigduizend mensen die hun brood verdienen in de haven.’

Een deel van de zeeschepen op de Schelde heeft een Nederlandse loods aan boord. Zij zijn zelfstandigen en staken niet. In Vlaanderen gingen al stemmen op om ook daar het loodswezen te verzelfstandigen.

Breed protest

Vanfraechem wijst erop dat de verloning van de Vlaamse loodsen-ambtenaren vrij hoog is. Maar in tegenstelling tot de vorige acties, waar het om de belangen van alleen de loodsen ging, is dit protest breder. Want ondersteunende diensten en sluiswachters in de haven en het binnenland staken mee.

De sluiswachters voeren actie uit protest tegen diverse maatregelen van de Vlaamse regering. Die besloot eind juni om Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog dertig kalenderdagen hun volledige salaris uit te betalen. Daarna vallen ze terug op 65%. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden uitgebreid.