Het actieplan is donderdag in San Francisco gepresenteerd door Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam. De andere ondertekenaars zijn de havenbeheerders van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach en Vancouver.

In het document beloven ze plechtig om de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Ze wijzen erop dat havens zelf ook in de gevarenzone liggen, omdat ze direct geconfronteerd worden met een stijging van de zeespiegel. ‘Als belangrijke economische en sociale aanjagers van zowel mondiale als lokale ontwikkelingen, willen we een leidende rol spelen bij het aanpakken van klimaatbeleid’, heet het.

Opmerkelijk

Opmerkelijk aan de verklaring is dat de scheepvaart wordt aangewezen als ‘zeer significante’ veroorzaker van broeikasgassen. De sector benadrukt zelf vaak dat de uitstoot per vervoerde ton juist heel laag is. De havens zeggen in de verklaring dat de scheepvaartsector de verantwoordelijkheid heeft om te voldoen aan het Parijse akkoord. Om nog steeds onduidelijke redenen zijn de scheep- en luchtvaart op de valreep buiten ‘Parijs’ gehouden.

De verklaring omvat verder een aantal concrete actiepunten. Het meest opmerkelijke punt daarin is om ‘voor grotere gebieden’ emissiebeperkingen in te voeren. Dat kan door harde limieten af te spreken en uitstoot, direct of indirect, te beprijzen. Op die manier kan voorkomen worden dat havens die niet aan het actieplan meewerken de concurrentie verstoren.