De algemene overslag nam in verhouding met dezelfde periode vorig jaar iets minder hard toe, namelijk met 4%. Dat blijkt uit cijfers die het Luikse havenbedrijf heeft gepubliceerd.

Bijna driekwart van de transporten vond plaats over het water. Dit segment groeide met 4%. Het transport over de weg nam met 5% toe. Daar stond een verlies tegenover van het spoorsegment (-5%). Vervoer via rails bedraagt nu minder dan 8% van het totaal.

De groei van het wegtransport is vooral te danken aan de vestiging van behandelaar van bodemmateriaal Envisan in Monsin. De staalsector maakt almaar minder gebruik van het spoor.

Steenkool

Steenkool blijft een sterkhouder in Luik (+24%). De haven verwijst hiervoor naar de lokale handelaar Terval, die zijn marktaandelen in Frankrijk en Duitsland vergrootte. Cokes en petroleumproducten gingen met 9% vooruit, metaal met 16%, landbouwproducten met 22% en chemische producten met 20%.

Grondstoffen buiten de metaalsector (-8%), hout (-9%) en (houten) meubelen lijken hun beste tijd te hebben gehad (-98%). Oorzaken zijn de verminderde activiteiten in de Ardense steengroeves, een dipje in de cementindustrie en de toenemende installatie van zonnepanelen. Daardoor is minder vraag naar houtpallets voor verwarming.