Het geld gaat onder meer naar de inzet van recente technische snufjes, zoals drones. Ook is budget vrijgemaakt voor extra omheiningen en bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning. Er is tevens sprake van de koppeling van deze camera’s aan die van de stad Brugge en die van de privébedrijven in het havenbedrijf. Hiervoor staan echter diverse technische en juridische obstakels in de weg.

Snelwegparkings

Er komen ook meer politiepatrouilles. De Britse politie, die nu al actief is in de haven, zal daarbij sterker worden ingezet. Jambon sluit niet uit dat de Britse ordedienst ook dieper landinwaarts, op de snelwegparkings, zal worden ingezet.

Jambon vreest dat zolang de transmigranten denken dat ze vanuit Zeebrugge de oversteek naar Groot-Brittannië kunnen maken, ze blijven toestromen. Dinsdag voerde hij hierover een bespreking met zijn Britse collega Sajid Javid. Volgens Jambon toonde die zich bereid om de kosten mede te dragen.

In België heerst enige wrevel omdat de Belgische aanpak van de transmigranten in de praktijk zou betekenen dat het land fungeert als een soort veiligheidsdienst voor het Verenigd Koninkrijk. ‘De Britten erkennen nu dat ze door de aantrekkingskracht van hun land op transmigranten, moeten helpen in de strijd tegen mensensmokkel’, zegt Jambon.