MOL is een onderdeel van de Japanse groep Mitsui OSK. Sea-Invest is een havenbedrijf met zetel in Gent, maar het zette de voorbije jaren ook sterk in op Antwerpen. Vorig jaar investeerde het bedrijf, in een joint-venture met Total, 100 miljoen in de uitbreiding van de eigen terminal langs het Hansadok. Het nam hiervoor toen ook buurman International Marine Terminal (IMT) over. Die verhuisde intussen onder de naam Antwerp Container Terminal naar het Delwaidedok.

Capaciteit

Op die plek komt ook het nieuwe opslagpark, deels op een bestaande site van Antwerp Bulk Terminal, een ander dochterbedrijf van Sea-Invest. Een ander gedeelte van het opslagpark komt op een nieuwe concessiegrond, samen goed voor 45,2 hectare. De nieuwe tanks krijgen een opslagcapaciteit van 0,5 miljoen kubieke meter. De site krijgt een multimodaal karakter en moet toegankelijk zijn voor zee- en binnenschepen, trucks en treinen.

Antwerp Bulk Terminal blijft op het resterende deel van zijn site langs het Dewaidedok verder droge bulk behandelen, maar verhuist sommige activiteiten naar terminals elders in het havengebied.

Het Antwerpse havenbedrijf, dat de gronden in de haven in concessie verleent, heeft de nieuwe uitbreiding van Sea-Invest al goedgekeurd. Volgens laatstgenoemde levert ze honderd rechtstreekse arbeidsplaatsen op. Beide initiatiefnemers richten hiervoor de joint-venture Sea-MOL op. Daarin heeft Sea-Tank, een filiaal van Sea-Invest, 51% van de aandelen en de Japanners 49%.