Vorige maand raakte bekend dat er via Benefic de komende twee jaar in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Nederland meer dan duizend laad- en tankpunten bij komen voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. 21 projecten krijgen van Benefic samen 5,66 miljoen euro voor laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en voor walstroominstallaties.

De Zouten

Vlaams minister voor energie Bart Tommelein (VLD) heeft zijn goedkeuring gehecht aan een 22ste project, een voorstel van het Antwerpse havenbedrijf. De haven beschikt al over walstroominstallaties. Maar het wil binnenschippers ook walstroom kunnen aanbieden op De Zouten, in het noorden van het havengebied langs de rechteroever-haven en ter hoogte van Groenendijk, in het gebied links van de Schelde.

Zonder Europese steun zou het business plan voor die beide locaties negatief uitvallen, zegt een medewerker van het havenbedrijf. Wanneer de extra walstroominstallaties er staan, is op nagenoeg alle ligplaatsen voor binnenschepen walstroom beschikbaar. Waar in de Antwerpse haven walstroom beschikbaar is, is het gebruik ervan ook verplicht. De schippers mogen dan geen elektriciteit meer opwekken met hun eigen, door fossiele brandstoffen aangedreven generatoren.