Tot dan toe kregen de enkele duizenden Antwerpse ‘losse’ havenarbeiders via dagcontracten voor een van de drie dagelijkse ‘shiften’ hun werk toebedeeld in een loods in het havengebied, met de bijnaam het ‘kot’. Maar intussen hebben de havenbedrijven alle dokwerkers een tablet met de nodige apps bezorgd, waarmee ze kunnen ingaan op een taakaanbod en ook zelf hun voorkeuren bekend kunnen maken.

Er is niet altijd werk voor alle gegadigden, maar er is wel een vergoeding voor erkende dokwerkers die geen dagtaak kregen toegewezen. In het nieuwe systeem kunnen zij de – almaar meer tijdrovende – verplaatsing naar de haven vermijden. De enige die niet onverdeeld gelukkig is met de digitalisering van de havenarbeid is de baas van het café om de hoek van het kot.