‘De afgelopen maanden zijn de eerste ervaringen opgedaan met de uitwisseling van informatie en is de ontwikkeling van centrale planningstool BREIN in volle gang’, meldt Havenbedrijf Rotterdam. Het systeem wordt in samenwerking met de markt ontwikkeld en biedt terminals, empty depots en barge operators een neutrale en integrale planning.

Koppeling

Van Berkel en UWT hebben zich als eerste aangemeld om via een API-koppeling (automatische koppeling met het eigen bedrijfssysteem) aan te sluiten op Nextlogic. Inmiddels bevindt het project zich in de laatste testfase. Op korte termijn gaan zij verrijkte containerinformatie uitwisselen en los- laadlijsten vastzetten. Na de zomer wordt informatie-uitwisseling via het informatieplatform tussen barge operators en terminals ook mogelijk.

De ontwikkeling van centrale planningstool BREIN en daarmee de integrale planning zal voor het eind van dit jaar worden opgeleverd. Nextlogic wordt een BV met Havenbedrijf Rotterdam als aandeelhouder. Inmiddels is de BV in oprichting en heeft zich gevestigd in de Science Tower in Rotterdam. Met de overdracht van het programma naar de BV heeft Sjoerd Sjoerdsma per 1 mei zijn taken overgedragen aan Wouter Groen. Groen zal zich fulltime richten op de dagelijkse leiding van Nextlogic.

Afhandeling containerbinnenvaart

Alle terminals, depots en barge operators/ inland terminals die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven kunnen deelnemen aan Nextlogic. ‘Hoe meer partijen meedoen, hoe betrouwbaarder en effectiever de containerbinnenvaart wordt’, aldus het Havenbedrijf.