Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met gasinfrastructuurbedrijf Fluxys. Als de resultaten van de haalbaarheidsstudie positief zijn worden er concrete projecten opgestart, zo meldt het Havenbedrijf. Daarmee wil het een steentje bijdragen aan de Belgische doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met 35% verlaagd te hebben ten opzichte van 2005.

Havenbrede aanpak

Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen: ‘De industrie in de haven van Antwerpen is een centrale economische krachtbron voor België en heeft de jongste jaren hard gewerkt aan verduurzaming. Op het vlak van CO2-uitstoot is echter een havenbrede aanpak nodig.’

Om de klimaatopwarming tegen te gaan is een mix van oplossingen nodig, zegt Fluxys-bestuurder Pascal De Buck. ‘Zo heb je niet alleen energiegebruik dat CO2-emissies meebrengt, maar ook heel wat industriële processen waarbij CO2 vrijkomt. We mikken daarom op verschillende opties: de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2, de overschakeling van koolstofintensieve brandstoffen naar aardgas, de instroom van groen gas en de inzet van innovatieve en energiezuinige gastechnologie.’