Dat heeft een klachtencommissie van de bond bepaald. Die stelt dat Stam ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld toen hij hen november vorig jaar zwart maakte in een brief aan de leden bij het bedrijf. De vakbondsbestuurder schetste daarin het beeld dat de onderhandelingsdelegatie van de werknemers achter zijn rug om een deal met de directie sloot, toen hij even een sigaret was gaan roken.

Een aanvullende klacht rondom de verkiezing van een nieuw bestuur van het zogenoemde vakbondsafdeling bestuur (vab) heeft de commissie afgewezen. De negen klagers zaten in dat bestuur. Die procedure is rechtsgeldig en regelmatig verlopen, vindt de commissie. Inmiddels is er een nieuw bestuur gekozen. Door zich niet in de verkiezingsstrijd te mengen, hebben de negen voormalige bestuurders bewust het risico genomen dat ze het veld moesten ruimen, luidt het oordeel.

Jacques van Gelder, een van de negen klagers en voorzitter van de ondernemingsraad van ECT, beschouwt de uitspraak als een belangrijke overwinning in de richtingenstrijd binnen de invloedrijke vakbond FNV Havens. Hij wil dat het hoofdbestuur van de FNV ‘passende maatregelen’ tegen Stam neemt.

‘Stam moet van ECT gehaald worden. Ik vrees dat leden massaal hun lidmaatschap opzeggen, als dat niet gebeurt’, zegt hij in een toelichting. Hij denkt dat de afgelopen maanden al zo’n 200 van de 1.200 leden (op een totaal personeelsbestand van ongeveer 1.800 werknemers) hun lidmaatschap hebben beëindigd. FNV Havens bestrijdt dat en zegt dat er sinds begin dit jaar als gevolg van natuurlijk verloop 42 leden hun lidmaatschap hebben beëindigd.

FNV Havens stelt in een schriftelijke reactie dat al tijdens de zitting te kennen is gegeven dat Stam begeleidend bestuurder blijft bij ECT, het grootste containerbedrijf containerbedrijf van de Rotterdamse haven. Wel zal de bond ‘zich bezinnen op de gevolgen van de uitspraak voor de toekomstige handelwijze van bestuurders en voor de manier waarop vab’s worden verkozen’. De bond wijst er verder op dat de kaderleden volgens de klachtencommissie tijdens de onderhandelingen over de nieuwe cao ten onrechte buiten Stam om een eigen voorstel op tafel hebben gelegd.