Bestuurder Cees Bos vindt dat urgent. ‘De overslag van OBA en de Hemcentrale in Amsterdam zouden als eerste aan de beurt zijn om te sluiten. Zo’n fonds helpt om de klappen van de energietransitie op te vangen.’ Hij roept minister Wiebes (EZ en Klimaat) op om het SER-advies over te nemen en op korte termijn afspraken te maken over het Kolenfonds. Daarvoor zou tussen 600 en 800 miljoen euro nodig zijn.

Volgens FNV Havens gaan ‘door de keuze van de overheid’ om de kolencentrales vervroegd te sluiten tussen 2020 en 2030 zo’n 2.800 banen verloren, waarvan 2.200 in de vijf centrales en 800 banen in de opslag, overslag en het vervoer van kolen. De FNV pleit al sinds 2016 bij de overheid voor een transitiefonds om het banenverlies te compenseren.