De lange wachttijden bij de containerterminals in beide havens hebben een negatief effect op de overslag van DP en het bedrijf ziet zich daarom genoodzaakt een congestietoeslag te heffen.

‘De wachttijden en vertragingen hebben onze planning bemoeilijkt. We hebben ons intensief ingezet om gezamenlijk met alle belanghebbenden een werkbare en duurzame oplossing te vinden. Dit is helaas niet gelukt.’

Het bedrijf verwacht geen structurele verbetering en denkt dat het binnenvaartvervoer de komende tijd lastig blijft. Daarom gaat DP World Inland een congestietoeslag heffen voor elke container die per binnenschip van en naar de havens van Antwerpen en Rotterdam wordt gebracht.

‘We reageren hiermee op de volatiliteit van de belangrijkste kostenposten in deze havens. Deze kosten hebben we de laatste zes maanden alleen gedragen.’ Dit laatste is volgens DP niet meer houdbaar. Daarom is het nodig om een toeslag te heffen.

Martin Neese is manager van DP World Inland en legt uit: ‘We hebben de situatie grondig beoordeeld en meer dan een halfjaar getracht om tegenmaatregelen te nemen. Nu moeten we vaststellen dat een congestietoeslag de enige realistische weg is. Alleen zo kunnen we de prijzen zo laag mogelijk houden en tegelijk reageren op toekomstige veranderingen.’

DP World Inland verzorgt de logistiek in Europa en heeft vijf inland-containerterminals met ruim tweehonderd medewerkers die trimodale vervoers- en logistieke oplossingen bieden. Het bedrijf is onderdeel van DP World, dat wereldwijd actief is met 78 scheeps- en binnenterminals. Deze worden door meer dan vijftig verbonden bedrijven in ruim veertig landen op zes continenten ondersteund. In totaal werken er 36.000 medewerkers in 103 landen. De containeroverslag vormt de kernactiviteit van het bedrijf en was vorig jaar goed voor meer dan 75% van de omzet. In totaal werd 70,1 miljoen teu overgeslagen.