Dubai Ports heeft bij het arbitragehof van de Wereldbank aan procedure opgestart tegen de Belgische staat, over het concessiebeleid van de haven van Antwerpen.


Het magazine MO*, dat zich toelegt op duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, kwam te weten dat Dubai Ports in de zomer van vorig jaar een klacht had ingediend tegen het koninkrijk België. Als eigenaar van DP World is Dubai Ports de op een na grootste containerbehandelaar in Antwerpen. In het investeringsverdrag (2007) tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten meende Dubai Ports voldoende grond te vinden om te argumenteren dat zijn investeringsbelangen waren geschaad.

Alle betrokken partijen zwijgen halsstarrig over de zaak –transparantie is hier geen verplichting–, maar MO* Kwam toch te weten dat ze te maken heeft met de domeinconcessie langs het Deurganckdok. DP World Antwerp gebruikt de oostkant ervan, PSA de westkant. Het geschil gaat over wie hoeveel plaats mag benutten. De stad Antwerpen en haar havenbedrijf hadden 40 hectare ongebruikte kaderuimte (over een lengte van 300 m) uit de concessie van DP World gelicht en die gegund aan MPET, een terminal van PSA. De Belgische staat heeft niets met de concessie te maken, maar wordt als ondertekenaar van het investeringsverdrag in het juridische bad getrokken. Het Havenbedrijf is procedureel gezien geen betrokken partij.

Het arbitragehof van de Wereldbank, kortweg ICSID, is gevestigd in Washington. Het buigt zich sinds 1965 over geschillen tussen de privésector en de aangesloten staten. De afgelopen jaren groeide hun aantal sterk en het blijft soms jaren wachten op een uitspraak. Alles gebeurt in de grootste discretie en een beroepsprocedure bestaat niet.

ICSID is indertijd opgericht als een garantiemechanisme voor westerse investeerders in voormalige koloniën, in de hoop dat externe rechtszekerheid het aantal investeringen in ontwikkelingslanden zou verhogen. In de handelsverdragen die België sluit is arbitrage door ISDS als standaardclausule opgenomen.

In 2014 had DP World al een zaak aangespannen voor de Raad van State. Het zette die procedure stop nadat met het Havenbedrijf een compromis was bereikt: de toewijzing van de extra 40 hectare aan PSA zou slechts tijdelijk zijn. Volgens Gazet van Antwerpen is DP World nu ongerust over de lengte van ‘tijdelijk.’ PSA zou het omstreden terrein tegen 2021 teruggeven, omdat het dan zelf nieuwe terreinen zou kunnen opnemen langs het Saeftinghedok. Maar dat kan natuurlijk alleen als dit dok tegen dan gebouwd en operationeel is. De beslissing om dit dok te bouwen, eventueel in een verkleinde versie, moet nog worden genomen. En hiervoor is dan weer de Vlaamse regering bevoegd.