Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd voor de uitbreiding van de Antwerpse haven? Daarmee komt het aantal mogelijke scenario’s op negen.


Hij formuleerde zijn nieuwe voorstel tijdens een vergadering met alle betrokken partijen. Volgens hem combineert het economische groei met een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.

Kernelementen zijn de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de hoofdas in de havenzone links van de Schelde, de verdieping van de Europaterminal langs de rechteroever, het uitgraven van een getijdendok ten noorden van de Zandvlietsluis en een lightversie van het nog aan te leggen Saeftinghedok. Daarvan zou alleen de zuidkant een containerterminal krijgen. Het getijdendok aan de Zandvlietsluis kan ook worden omschreven als een uitbreiding van de Europaterminal. Het stond ook al in een van de eerdere voorstellen.

Ook in dit nieuwe scenario verdwijnt het polderdorp Doel, maar blijft een gehuchtje ervan, Ouden Doel, behouden. In plaats van 329 hectare natuurgebied zou er slechts 80 hectare verdwijnen. Het is de bedoeling om nog dit jaar een vanuit de Vlaamse administratie gedetailleerd plan ter goedkeuring aan de regering voor te leggen.

Gazet van Antwerpen kwam al meer details te weten. Zo was Antwerpen vragende partij voor 7,5 miljoen teu extra containercapaciteit. Weyts’ voorstel is goed voor 7,7 milieu teu, waarvan wel 4 miljoen door inbreiding. De overige 3,7 ziet hij tot stand komen door de inkrimping van de Saeftinghedok-cluster. Het dok zou slechts 1,5 km lang worden, in plaats van de eerde voorzien 4,1 km.

De minister omschrijft zijn scenario als een verzoeningsvoorstel. Vanuit groene hoek klinken gematigd positieve reacties. Er wordt wel opgemerkt dat Weyts geen definitieve bestemming geeft aan de noordelijke oever van het Saeftinghedok, zodat eender welke volgende minister de handen vrij heeft voor een extra havenuitbreiding op deze plaats.