In 2017 groeide het globale goederenvervoer in de haven van Brussel met 7% en de binnenvaart bijna 7 miljoen ton.


Qua economische bijdrage is het goederenvolume met bestemming Brussel het belangrijkst, met een volume van 4,8 miljoen ton en een stijging met 8,8% tegenover +3% voor de transittrafiek (2,1 miljoen ton).

Bouwmaterialen nemen in de ‘eigen trafiek’ opnieuw op de eerste plaats in, (58,9%), gevolgd door olieproducten (23,7%) en containers (7,7%). Binnen de categorie bouwmaterialen herstelt de uitgegraven werfgrond zich, met een aanzienlijke toename van de volumes. Het havenbestuur ziet hierin een beloning voor de acties die het ondernam om aannemers met bouwplaatsen nabij de waterweg ervan te overtuigen gebruik te maken van het water voor de afvoer van grond. De groei was relatief het sterkst in ertsen en schroot (+21%), containers (+6%) in bouwmaterialen (+15%), maar olieproducten verloren terrein (-6%).

Met 31.038 teu (+4%) brak de containerterminal een nieuw record, na een eerdere sterke stijging in 2016. Dit zet de havenautoriteiten ertoe aan om de terminal binnenkort uit te breiden. Het gepalettiseerd transport nam ook toe, maar blijft voorlopig nog een nicheproduct.