Vakbond FNV Havens dreigt met actie bij bulkstuwadoor Ovet, die terminals in Terneuzen en Vlissingen bezit.


Volgens bestuurder Cees Bos zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao vastgelopen omdat het bedrijf steeds meer flexibiliteit van de werknemers vraagt zonder dat daar voldoende tegenover te stellen. De bond heeft een ultimatum gesteld, dat aanstaande donderdag afloopt. Ongeveer negentig werknemers vallen onder de cao.

Bos stelt dat het bedrijf structureel personeel van uitzendbedrijven wil inhuren die niet met de haven-cao werken, waardoor de arbeidsvoorwaarden van het vaste personeel onder druk komen te staan. Volgens hem staat daar een ‘schamel’ bod tegenover van 4% loonsverbetering in vier jaar.