Medio vorig jaar werd bekend dat de twee Amerikaanse aandeelhouders Riverstone (70%) en Carlyle (30%) overwogen om HES weer van de hand te doen. Ze kregen het bedrijf ruim drie jaar geleden na een taaie overnameprocedure voor ongeveer 400 miljoen euro in handen. Daarvoor was de groep als HES Beheer genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

Sindsdien heeft de groep fors geïnvesteerd in modernisering van bestaande en de bouw van nieuwe terminals. Zo wordt voor BP op de zogenoemde Hartelstrook bij de Maasvlakte een nieuwe opslag- en distributieterminal gebouwd, die eind volgend jaar klaar moet zijn.

HES is voor een belangrijk deel afhankelijk van kolenoverslag, die in toenemende mate onder vuur ligt van pressiegroepen en politici. Zo wil de Amsterdamse haven in 2030 ‘kolenvrij’ zijn. De overslag van steenkool is nu nog de hoofdactiviteit van de Amsterdamse bulkstuwadoor OBA. Ook in Rotterdam heeft de gemeenteraad opgeroepen tot versneld beëindigen van de kolen overslag.

Een bron uit de haven meldt dat het aantal gegadigden inmiddels is geslonken tot twee, waaronder ‘een pensioenfonds’. Aanvankelijk zich rond de dertig potentiële kandidaten gemeld.