Allard Castelein is voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd als CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.


De Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat hebben dat als aandeelhouders van het Havenbedrijf besloten, op voordracht van de Raad van Commissarissen. De herbenoeming van Castelein (59) gaat in op 1 januari 2018.

Castelein noemt de digitalisering en de energietransitie als belangrijke thema’s voor de komende jaren: ‘Het Havenbedrijf en de ondernemingen in het havencomplex moeten een actieve rol blijven spelen bij deze uitdagingen voor de toekomst’.

Hij trad begin 2014 aan als opvolger van Hans Smits, de huidige president-commissaris van KLM. Castelein was afkomstig van Shell, waar hij 26 jaar in diverse functies in binnen- en buitenland heeft gewerkt. De laatste jaren daarvan was hij als vice president Environment de hoogste ‘milieuman’ van het energieconcern.