De Amsterdamse haven is goed voor een toegevoegde waarde van 6 miljard euro, terwijl de veelbesproken Zuidas ‘slechts’ 2 miljard oplevert. Koester de haven, klinkt het daarom tijdens het Havendebat.


Directeur-generaal bereikbaarheid Mark Frequin bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikte de vergelijking tussen haven en Zuidas om aanwezigen te wijzen op het belang van het industriële gebied. Partijen die plannen hebben voor stad en haven moeten zich bewust zijn van de waarde van de haven, het werk in de haven (67.000 arbeidsplaatsen) en de relatie met de stad. Met zijn rede opende Frequin het Havendebat Amsterdam, dat Nieuwsblad Transport vandaag organiseert in het Amsterdamse Bimhuis.

‘We bouwen de grootste zeesluis ter wereld hier direct voor de deur, een investering van 825 miljoen euro. Dat doen we om grotere schepen, ook cruiseschepen, toegang te geven tot de stad en de regio, als knooppunt tussen zee en achterland.’ Hij noemde het op zijn minst opvallend, dat, op het moment dat tot de aanleg van de sluis besloten werd, ook de discussie over het verplaatsen van de cruiseterminal en klachten over het grote aantal ‘toeristen met rolkoffers’ op kwam. ‘Cruisetoeristen komen niet met rolkoffers en hoe intelligent is het om de cruiseschepen verder van de stad aan te laten meren en de toeristen vervolgens met bussen de stad in te brengen. Op een moment dat je tevens streeft naar een vermindering van het autoverkeer in de stedelijke omgeving.’

Het gaat erom, wil de directeur-generaal zeggen, dat beleidsmakers en bedrijfsleven zich bewust moeten zijn van de risico’s van nieuw beleid. ‘Je zult, in het kader van een energietransitie, maar ook bij de plannen de noodzakelijke woningen in deze stad te bouwen, afscheid moeten nemen van activiteiten die (nu) waarde hebben. Maar realiseer je, dat die activiteiten niet meer terug zullen komen.’ Of: waar eenmaal woningen staan, komt geen industrie meer terug. ‘Vergeet ook niet dat die 67000 arbeidsplaatsen niet alleen ingevuld worden door bankiers en advocaten, het is ook werk voor lager opgeleiden. De regio heeft een gemengd arbeidspotentieel – deze mix aan banen heb je nodig.’