Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een nieuw plan om CO2 van de havenindustrie af te vangen en via pijpleidingen in uit productie genomen gasvelden onder de Noordzee op te slaan.


De havenbeheerder is in gesprek met een aantal spelers, die in de loop van volgend jaar zouden moeten beslissen of ze aan dat project meedoen. Als dat traject slaagt, zou al vanaf 2020 twee miljoen ton CO2 kunnen worden afgevangen en opgeslagen. In 2030 zou dat vijf miljoen ton kunnen zijn.

Daarmee zou Rotterdam een forse bijdrage leveren aan de doelstelling van het nieuwe kabinet Rutte III om vanaf 2030 jaarlijks achttien miljoen CO2 onder de grond te stoppen. Pressiegroepen als Urgenda en Milieudefensie zien, zoals bekend, weinig in Carbon Capture Storage (CCS), zoals opslag van CO2 wordt genoemd. Zij stellen dat de miljarden aan subsidies die daarvoor nodig zijn veel beter besteed kunnen worden aan innovatie en het voorkomen van CO2-uitstoot.

Het Rotterdamse plan voorziet in de aanleg van een CO2-pijpleiding, waarop bedrijven voor eigen rekening aansluiten. Cruciaal voor het slagen daarvan is de hoogte van de emissierechten van CO2. Als die lager zijn dan de aansluitkosten, zullen de bedrijven in beginsel niet meedoen. Het Havenbedrijf pleit dan ook voor verhoging van die CO2-heffing.

Enkele maanden geleden trokken de elektriciteitsproducenten Engie en Uniper na jaren van onderhandelen de stekker uit het zogenoemde Road-project. Dat was gericht op de onderzeese opslag van ruim één miljoen ton CO2 per jaar uit hun kolencentrales op de Maasvlakte. Ze zien daar van af wegens de hoge kosten en het vooruitzicht dat die centrales mogelijk vervroegd dicht moeten.

Voordeel van het nieuwe concept is volgens het Havenbedrijf dat het welslagen van CCS niet langer van die spelers afhankelijk is en dat iedereen kan meedoen. De Groningse hoogleraar André Faaij toonde zich in De Volkskrant enthousiast over het plan: ‘Bedrijven komen en gaan. Dan is het slim om een pijpleiding aan te leggen waar nieuwe bedrijven zich ook op kunnen aansluiten.’