De Vlaamse Regering gaat de wettelijk verplichte nodige adviezen inwinnen voor een aanpassing van het Havendecreet.


Zo maakt ze de weg vrij voor een fusie tussen de haven van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Bij zulke wetswijzigingen moet vooraf advies worden gevraagd aan diverse instellingen, zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv). Op basis van die adviezen kan de regering dan de nieuwe decreettekst finetunen en ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaams parlement. Dat zal vermoedelijk in april of mei 2018 gebeuren.

Een vergaande samenwerking tussen de haven van Gent en de Zeeland Seaports ligt al decennia op tafel. Op 7 november vorig jaar ondertekenden beide havenbedrijven in het Gentse stadhuis een intentieverklaring voor de vorming van een grensoverschrijdende fusiehaven.

Concreet komt er een Europese vennootschap, als holding boven de twee huidige havenbedrijven. Om die operatie mogelijk te maken is een aanpassing van het huidige Vlaamse Havendecreet noodzakelijk.

Die omvorming moet de gemeenten Gent, Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen –de huidige eigenaren van het Gentse havenbedrijf– de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de nieuwe Europese vennootschap. Het Gentse Havenbedrijf zal dan havenbestuurlijke taken kunnen laten uitvoeren door de Europese vennootschap, maar Vlaanderen voorziet wel in de nodige garanties voor toezicht door de Vlaamse havencommissaris en een afzonderlijk toezichtsorgaan.

Onlangs boden beide havenbedrijven hun aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen een afgewogen fusieovereenkomst. De acht publieke, aandeelhouders spreken zich in de komende twee maanden uit over de fusie. De gemeente Zelzate keurde op donderdag 19 oktober als eerste Vlaamse aandeelhouder de fusie goed. De gemeenteraad van Gent spreekt zich daarover uit op maandag 23 of dinsdag 24 oktober, die van Evergem op donderdag 26 oktober en de provincieraad van Oost-Vlaanderen op woensdag 15 november.