De gemeenteraad van Antwerpen heeft de plaatsing van 64 nieuwe camera’s met automatische nummerplaatherkenning in de haven goedgekeurd. Ze worden al in november geïnstalleerd.


De camera’s moeten in de eerste plaats bijdragen aan de recent geïntensiveerde strijd tegen de drugshandel en op termijn misschien ook aan de naleving het verbod voor bepaalde voertuigen om binnen de Antwerpse lage-emissiezone te rijden. Ze zullen vanaf februari 2018 operationeel zijn.

Federaal staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude en privacy Philippe De Backer (VLD) wil dat ook zijn controlediensten inzage krijgen in de beelden. Hij heeft hiervoor advies gevraagd aan de Privacycommissie en is ook al besprekingen gestart met zijn federale collega van binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) – die bevoegd is voor de camera’s – en met Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Met behulp van de camerabeelden kunnen De Backer’s medewerkers meer gericht controles uitvoeren op mogelijke fraudes en sociale dumping in de transportsector. Ze kunnen dan ook beter toezicht uitoefenen op het naleven van de cabotageregels door buitenlandse chauffeurs, onder meer doordat ze dan kunnen nagaan hoe dikwijls een wagen binnen een bepaalde periode het havengebied is binnengereden.