Door een lekkende leiding is dinsdagmorgen een grote hoeveelheid kunstmest deels in de haven aan de Parlevinkerweg bij Venlo terechtgekomen.


Een opslagtank van het bedrijf Bela Group verloor volgens de brandweer door de lekkage tonnen kunstmest. De stikstofoplossing vulde een lekbak, maar die liep over. De hulpdiensten proberen verdere verspreiding van de mest in de Maas te voorkomen.

Dat gebeurt met oliebooms, drijvende linten die de uitdijende vlek op het water indammen. Een deel zinkt echter naar de bodem, en dat moet later weggepompt worden.

De kunstmest is niet direct gevaarlijk voor het milieu, maar als die in het water zou blijven bevordert die algengroei. Het lek is provisorisch gedicht. De oorzaak van de lekkage is onbekend. Het bedrijf pompt de lekkende opslagtank leeg.

Bela Group is een bedrijf gespecialiseerd in onder meer het vervoer van meststoffen.