TNO gaat helpen met de groei en het verduurzamen van de Chinese haven van Dayawan. Het onderzoeks- en adviesbureau ondertekende daarvoor donderdag een contract met Chinese autoriteiten.


Het doel van het project is volgens TNO om een bijdrage te leveren aan de groei van de economie door onder meer effectiever met grondstoffen om te gaan.

De haven van Dayawan telt relatief veel zware petrochemische industrie. TNO gaat zich onder meer bezighouden met de vraag hoe de industrie in een ‘zich snel ontwikkelende’ haven kan groeien, waarbij onder meer de uitstoot van schadelijke stoffen wordt teruggebracht. In het bijzonder wordt gekeken hoe de ene industrie kan profiteren van bijvoorbeeld reststromen van een andere.

Financiële details van de beoogde ‘langjarige overeenkomst’ werden donderdag niet gemeld.