De Autoriteit Consument & Markt (ACM) intensiveert het toezicht op de naleving van de concurrentieregels in de havensector.


De toezichthouder is ‘bezorgd’ over de uitkomst van het onderzoek ‘Concurrentie over boord in de haven?’ van de Vrije Universiteit (VU), waarin 30% van de benaderde bedrijven aangaf wel eens afspraken over prijzen of klanten te hebben gemaakt of daar open voor te staan. Deze week krijgen 3.500 Rotterdamse en Amsterdamse bedrijven een brief om ze erop te wijzen dat zulke afspraken verboden zijn.

De toezichthouder besloot vorige jaar al de havensector extra scherp te volgen na ‘signalen’ dat de kartelwetgeving meer dan gemiddeld wordt overtreden. De afgelopen jaren kwamen er zaken naar buiten tegen de koel- en vriessector, de sleepvaart en ECT. De eerste is afgesloten met het opleggen van een paar fikse boetes, de andere twee lopen nog.

Er lopen nog meer zaken in de havensector, die de ACM nog niet naar buiten heeft gebracht, zegt een woordvoerder van de dienst. Om hoeveel het gaat wil hij niet zeggen. De dienst is altijd terughoudend met dergelijke informatie, enerzijds om een bepaalde bedrijfstak niet onnodig in een kwaad daglicht te stellen, anderzijds om geen slapende honden wakker te maken.

Uit het VU-onderzoek blijkt verder dat 20% van de havenbedrijven helemaal niet weet dat prijsafspraken verboden zijn. Maar liefst 55% weet niet dat er ook over het verdelen van klanten geen afspraken gemaakt mogen worden. Naast de brievenactie heeft de toezichthouder daarom ook een ‘karteltest’ online gezet. Die kan anoniem worden ingevuld en de resultaten komen ook niet bij de ACM terecht, benadrukt de toezichthouder.

De ACM zegt dat bedrijven die de fout ingaan een negatieve invloed hebben op de handel van alle bedrijven in de haven die wel op een eerlijke manier concurreren. Kartels verhogen de prijzen, verlagen de kwaliteit en beperken innovatie. Dat kost uiteindelijk lading. Ook schaden zij de internationale concurrentiepositie van de havens, aldus de toezichthouder.