Twee Antwerpse pressiegroepen eisen stopzetting van alle werkzaamheden om de haven op de Linker Oever uit te breiden nu het bestemmingsplan is vernietigd.


Afgelopen vrijdag vernietigde de Belgische Raad van State opnieuw een groot deel van het zogenoemde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Grup), een masterplan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De ontwikkeling van het 125 hectare grote Logistiek park Waasland op de Linker Oever en het 87 hectare grote Logistiek Park Schijns op de rechter Oever bleven wel buiten schot.

Eerder vernietigde de Raad al de havenbestemmingsgebieden op de Linker Oever waaronder de zone Saeftinghedok, dat voorziet in de bouw van een nieuwe tot 2,5 kilometer lange containerhaven. De Vlaamse Overheid zegt evenwel te blijven streven ‘naar een bloeiende haven in een leefbare omgeving’ en blijft studeren op ‘het complexe project om op korte termijn een oplossing te bieden voor de vraag naar extra containerbehandeling’.

De Boerenbond en de actiegroep Doel 2020 willen onder meer dat het afgraven van grond in de Prosperpolder onmiddellijk wordt stopgezet. Het omvormen tot natuurgebied van de Prosperpolder is, samen met de Nederlandse Hedwigepolder, onderdeel van een serie afspraken om de natuurkwaliteit van het Westerscheldegebied te verbeteren. Met het besluit van de Raad van State staat het plan voor de Prosperpolder op losse schroeven.

Doel 2020 ziet de uitspraak van De Raad van State als een grote overwinning: ‘Van het plan om 1.500 hectare historisch cultuurlandschap op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over’, zegt de actiegroep, die nu eist dat de Vlaamse overheid meewerkt aan het herstel van de leefbaarheid in de polderdorpen, de bescherming van het bouwkundig erfgoed en het vrijgeven van intussen leegstaande woningen aan belangstellenden.