In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Niek Stam, nationaal secretaris en vakbondsbestuurder van FNV Havens.


Mij is gevraagd om deze afgelopen week het nieuws op Nieuwsblad Transport te volgen. Natuurlijk is mijn oog gevallen op de energietransitie en op de vastgelopen onderhandelingen in de Controlesector.

FNV is voor een beter milieu, maar is er ook voor haar leden. Als door sluiting van kolencentrales mensen hun baan kwijt raken is het niet raar dat er over oplossingen voor die mensen wordt nagedacht, voordat tot sluiting besloten wordt. Een baan voor een baan of anders een schadeloosstelling. Het gaat om een een politiek besluit en daarom is de overheid ook verantwoordelijk voor het opvangen van de sociale gevolgen. We laten onze leden niet stikken.

Werkgevers in de Controlesector hebben na 30 jaar een ultimatum van de leden van FNV Havens ontvangen. Na 30 jaar lag de tering naar de nering te hebben gezet en sinds 2013 genoegen nemen met alleen prijscompensatie, zou er nu eindelijk eens een normale cao met een normale loonsverhoging moeten komen. Maar nee: de cao moet worden gesloopt door werkroosters af te schaffen en werknemers moeten op komen draven wanneer het de baas uitkomt. De jaren dertig in 2017. No way!

Volgens het Havenbedrijf gaat het goed met de containersector, want er komen meer containers naar Rotterdam. Ondertussen gaan er banen verloren door robotisering, verschraalt Nederland en mede doordat robots geen belasting betalen is er te weinig geld voor onderwijs en gezondheidszorg. Maar de Rotterdamse containeroverslag zit in de lift.

Na het derde Nationaal Havenwerkers Congres van FNV Havens op 21 april 2017 gaat het cao-seizoen weer beginnen. Een beter moment voor zo’n mededeling van het Havenbedrijf Rotterdam kunnen wij ons niet wensen.