De ruim honderd werknemers van uitzendbureau Rotterdam Port Services (RPS) ontvangen vandaag een ontslagbrief, nadat de rechter het bedrijf eergisteren failliet heeft verklaard.


Niettemin blijft RPS de komende weken gewoon doordraaien. Dat kan uiterlijk tot medio februari, het tijdstip dat de maximale opzegtermijn van de werknemers afloopt. Tot die tijd staat het UWV garant voor de doorbetaling van het loon.

Curator Rob Steenhoek van LVH Advocaten gaat er van uit dat voor die tijd voor alle werknemers ‘een plek gevonden kan worden’. ‘Bijzonder aan deze zaak is dat er op voorhand een budget beschikbaar is voor een sociaal vangnet’, zegt hij. Zoals bekend hebben Havenbedrijf Rotterdam en aandeelhouder Hans Vervat daarvoor vorig gezamenlijk ongeveer vijf miljoen euro toegezegd.

Minder opmerkelijk is volgens hem dat een bedrijf na het faillissement nog een tijdje doorwerkt. ‘Er is nog steeds vraag. Daar voldoen we aan en dat levert inkomsten op. Er is geen aanleiding om de werkzaamheden te staken, maar het is duidelijk dat RPS op deze basis niet kan worden voortgezet’, zegt hij.

Zoals bekend hebben Havenbedrijf Rotterdam, de bonden en de aandeelhouder vorig jaar principe-afspraken gemaakt over het afvloeien van werknemers met een aanvulling op hun WW-uitkering, herplaatsing bij andere bedrijven of bij een afgeslankte voortzetting van RPS. Aan dat laatste scenario achter de schermen hard gewerkt: ‘Ik ga ervan uit dat de komende tijd een uitzend-achtig iets wordt opgezet’, aldus Steenhoek.

Daarmee lijkt een epiloog geschreven te worden geschreven in de geschiedenis van de Rotterdamse havenpool SHB, die ooit meer dan duizend werknemers in dienst had. Begin 2009 ging de arbeidspool na een jarenlange doodstrijd failliet, vooral door het grotendeels wegvallen van de stukgoedoverslag. De pool had toen nog zo’n 400 mensen in dienst. Met een deel van dat personeelsbestand zette havenondernemer Vervat vervolgens RPS op. Mede door de gevolgen van de financiële crisis van 2008 moest ook die geleidelijk steeds verder inkrimpen.