Havenbedrijf Gent is sinds 1 januari 2014 een nv van publiek recht, met de stad Gent als enige aandeelhouder. Met bijdragen in het kapitaal van respectievelijk 251.000 euro (Evergem) en 51.000 euro (Zelzate) worden beide gemeenten langs het kanaal Gent-Terneuzen nu ook aandeelhouder. Het totale maatschappelijk kapitaal van het Havenbedrijf bedraagt daarmee 162 miljoen euro. De intrede van beide gemeenten is vooral symbolisch. Gent behoudt een ruime meerderheid van meer dan 99%.

In de raad van bestuur zetelden tot nu toe zestien leden van de Gentse gemeenteraad. Twee van hen stellen hun mandaat ter beschikking om Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere en de Zelzaatse schepen Marleen Maenhout te laten toetreden. Indien de huidige fusieverkenning tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports tot een effectieve fusie leidt, maken ook Evergem en Zelzate daar deel van uit.

Het havengebied strekt zich niet alleen uit op Gents grondgebied, maar ook op dat van Evergem en Zelzate. Beide gemeenten zaten al geruime tijd als waarnemer in de raad van bestuur van het Havenbedrijf. Zo werden ze mee betrokken bij de ontwikkeling van het havengebied, zonder echter formeel mee te beslissen. Door mee aandeelhouder te worden beslissen ze ook daadwerkelijk mee en vergroot de haven haar maatschappelijk draagvlak. De provincie Oost-Vlaanderen maakt als waarnemer ook deel uit van de raad van bestuur. Er lopen gesprekken om haar eveneens aandeelhouder te maken.