Ze roepen de milieucommissie MEPC van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op om de twee zeeën aan te wijzen als ‘beheersgebied’ voor stikstofemissie, ofwel tot NECA te verklaren (Nitrogen Emission Control Area). De commissie buigt zich deze week in Londen over die vraag.

Als dat gebeurt, moeten schepen die na 2021 in de vaart komen, voldoen aan strenge eisen, zoals dat nu al het geval is voor de uitstoot van zwavelverbindingen. Verschil is dat de zwavelrichtlijn (SECA) vanaf begin vorig jaar voor alle schepen geldt omdat daaraan met schonere brandstof voldaan kan worden. Om aan de stikstofrichtlijn te voldoen, moet een schip worden aangepast.

Europese havens staan onder druk om hun milieubelasting terug te dringen. Ze zien in het initiatief om de Noordzee en de Oostzee als NECA aan te wijzen ‘een uitstekende mogelijkheid’ om daar aan te voldoen. Omdat de uitstoot op land al grotendeels is teruggedrongen, stijgt het aandeel van de scheepvaart. Ze wijzen erop dat beschermde Natura 2000-locaties en sommige woongebieden mede daardoor nog steeds niet aan de Europese stikstofnormen voldoen.

Volgens de vijf havenbeheerder verminderen de nieuwe eisen (NOx Tier III in het jargon) de uitstoot met 75%. Schepen kunnen daar op verschillende manier aan voldoen, zoals op LNG varen, een katalysator of een rookgasreiniger installeren. Investeringen in dat soort systemen lopen al gauw in de miljoenen.

Overigens geldt de stikstofrichtlijn sinds begin dit jaar al in het grootste deel van de Atlantische en Pacific kusten van de Verenigde Staten en Canada. De Nederlandse redersvereniging KVNR sprak twee maanden geleden zijn steun voor het voorstel uit. Dat geeft motorenfabrikanten volgens de reders voldoende tijd om aangepaste modellen te introduceren.