‘In 2015 werden er 2.784 containers gescand in Zeebrugge’, zegt federaal minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Kustbewoner Wouter De Vriendt (Groen) ondervroeg hem hierover in het parlement. Van alle containers die de haven met een vrachtwagen verlaten wordt ongeveer 0,5% met een scanner gecontroleerd. In 2015 waren er 2.784 dergelijke controles. Daarbij werd 66 keer of bij 2,4% van de controles een overtreding vastgesteld. ‘Stuk voor stuk fiscale overtredingen’, aldus de minister. ‘Ontduikingen van invoerrechten en btw. Maar in 2015 zijn er geen drugs gevonden.’ In 2014 werd er nog 5.000 kilo cannabis in beslag genomen.

Van Overtveldt nuanceert wel dat de terugval van de internationale drugshandel in Zeebrugge parallel loopt met de algemene achteruitgang van de containeroverslag ter plaatse. Het in verhouding tot het totaal aantal in de haven behandelde containers lage aantal (0,5%) controles verdient ook nuance. De Douane scant niet alleen in de haven: in 2015 controleerde ze in heel Oost- en West-Vlaanderen samen 23.486 vrachtwagens.