Hij volgt René Smit op, die eind vorig jaar terugtrad met het oog op diens benoeming tot bestuursvoorzitter van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee krijgt de hoofdstedelijke haven opnieuw een topbestuurder met een Rotterdams tintje. Van der Steenhoven (1949) was van 1992 tot 1996 directeur Haveninnovatie van het toen nog gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam, dat in die periode werd geleid door ‘havenkoning’ Willem Scholten.

Van der Steenhoven gold indertijd als een van de ‘kroonprinsen’ van Scholten, die in 2004 ten val kwam als veroorzaker van het RDM-schandaal. Smit was havenwethouder van de Maasstad tijdens Van der Steenhovens ‘Rotterdamse tijd’, namelijk van 1990 tot 1996.

Na zijn vertrek uit Rotterdam maakte Van der Steenhoven carrière als topambtenaar; hij bracht het onder meer tot secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment consultant en directielid van ABD TopConsult. Dat is select team van voormalige topambtenaren, dat het kabinet bij crisissituaties van advies dient.

Van der Steenhoven is verder voorzitter van het bestuur van het Letterkundig Museum en Kinderboekenmuseum in Den Haag en vicevoorzitter van de raad van toezicht van het Wereldmuseum in Rotterdam. Vicevoorzitter Dook van den Boer heeft het voorzitterschap van de RvC van Havenbedrijf Amsterdam na het afscheid van Smit waargenomen. Hij is ‘verheugd’ door de komst van Van der Steenhoven.