De daling was het sterkst in het droog massagoed (-9,9%). Hoewel er iets minder nat massagoed werd overgeslagen (-1,1%), is het volume ruwe olie en olieproducten nog steeds op een historisch zeer hoog niveau. 2,3% minder containers passeerden de haven. De offshore sector heeft een aantal omvangrijke projecten gerealiseerd, maar lijdt onder de teruggelopen investeringen in de olie- en gaswinning.

Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range nam toe van 38,0% in het eerste kwartaal van 2015 tot 38,3% in het eerste kwartaal van 2016. Overall presteert het Rotterdamse havenbedrijfsleven daarmee in de huidige lastige macro-economische omstandigheden goed ten opzichte van dat in de concurrerende havens.

De omzet in de eerste helft van 2016 is € 336,9 miljoen, dat is € 2,0 miljoen lager dan in de eerste helft van 2015. Het zeehavengeld daalde met € 5,8 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de overslag. De inkomsten uit contracten zijn gestegen met € 4,5 miljoen. Het netto resultaat in de eerste helft van 2016 is € 96,6 miljoen, in 2015 was dit € 122,5 miljoen. Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een gedeeltelijke afkoop van de renteswap. Hierdoor zijn de financiële lasten in 2016 gestegen met € 29,3 miljoen ten opzichte van 2015 maar zullen de toekomstige rentelasten dalen. Naar verwachting zijn de investeringen voor heel 2016 ongeveer gelijk aan 2015.

De prestaties van de Rotterdamse haven staan in contrast met die van Antwerpen. De belangrijkste haven van België zag de overslag in de eerste zes maanden juist met 3,6% toenemen tot ruim 108 miljoen ton. Daarmee zijn de Belgen hard op weg om hun recordjaar 2015 te overtreffen.