De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft op 20 juli besloten de bedrijfsactiviteiten van het Havenschap te verplaatsen naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV en de statuten van de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Direct na het besluit werd de verzelfstandigingsovereenkomst getekend door vertegenwoordigers van provincie, gemeente en bestuur van het Havenschap Moerdijk. Aanpassing van de bestuurlijke inrichting was noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren.

Provincie, gemeente en bestuur van het Havenschap denken dat een verzelfstandiging de financiering voor de toekomst veilig stelt. Ook de toetreding van derden is makkelijker te regelen. Verder moet verzelfstandiging de verdiencapaciteit versterken om nieuwe investeringen uit de Havenstrategie te kunnen financieren. De provincie en gemeente houden via het Havenschap een meerderheidsaandeel in het Havenbedrijf.

De Havenstrategie 2030 bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen tot hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland.

Voor de zelfstandige haven is er deze week meer goed nieuws: bewonersplatform Hart van Moerdijk verzet zich niet langer tegen het Logistiek Park Moerdijk (LPM). ‘Er komt een moment dat je moet stoppen met protesteren’, zegt Raymond Cools van het platform in de regionale pers. Dat betekent dat er geen bezwaar komt tegen het inpassingsplan voor het 150 hectare grote bedrijventerrein in de oksel van de A16/A17. Dit plan, eerder door de Raad van State op een vormfout afgeserveerd, is afgelopen vrijdag door Provinciale Staten van Brabant opnieuw aangenomen. Het ziet er echter naar uit dat het LPM ondanks het besluit van Hart van Moerdijk toch weer een maandenlange bezwarenprocedure wacht. Voor Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) is de strijd nog niet gestreden. ‘Wij gaan weer tot aan de Raad van State’, aldus Wim Rijnart van SBBM in BN De Stem.