Dat is de voornaamste conclusie van een Chinees-Amerikaanse studie waarover het wetenschappelijke Journal Nature Climate Change bericht. Daarin wordt luchtvervuiling door schepen omschreven als een vaak over het hoofd geziene factor in vergelijking met de industrie en het wegverkeer als het gaat om het ontstaan van luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker.

De onderzoekers becijferden het aantal voortijdige sterfgevallen in Oost-Azië als gevolg van maritieme emissies op tussen de 14.500 en 37.500 per jaar. Zowat driekwart is toe te schrijven aan China, de rest vooral aan Japan, Taiwan, Hongkong, Macau en Zuid-Korea. Inmiddels wordt 16% van alle ‘scheepvaart-CO2’ in deze regio uitgestoten, drie keer zo veel dan twaalf jaar geleden. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van satellietdata van 19.000 schepen.

Verwacht wordt dat ook China onder druk van lokale protestacties op termijn het gebruik van zwavelarme brandstof in de kustwateren verplicht zal stellen. In West-Europa en de Verenigde Staten is dat al het geval. De Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft berekend dat die maatregel in 2020 zo’n 14.000 voortijdige Amerikaanse sterfgevallen voorkomt.

Zoals bekend koerst de International Maritime Organization (IMO) af op een wereldwijde verlaging van het toegestane zwavelgehalte in maritieme brandstoffen van 3,5% nu tot 0,5% in 2020. De kans is echter groot dat die stap tot 2025 wordt uitgesteld, omdat de raffinagesector volgens sommige IMO-leden niet tijdig voldoende zwavelarme stookolie kan produceren.