Dit bevestigt woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf. RPS-eigenaar Hans Vervat zou bereid zijn één miljoen euro in te brengen, maar kon niet voor een toelichting worden bereikt. Verwacht wordt dat RPS, de voortzetting van de begin 2009 failliet verklaarde havenpool SHB, de activiteiten één dezer dagen bij gebrek aan inkomsten zal moeten staken en het faillissement zal aanvragen.

De afspraken over een doorstart zijn gemaakt in het kader van de onderhandelingen over een sociaal akkoord voor de containersector, dat vorige week na anderhalf jaar van moeizame onderhandelingen tot stand kwam. De betrokken vakbonden, FNV Havens en CNV Vakmensen, eisten daarin dat er ook een sociaal vangnet zou komen voor de ongeveer 120 werknemers van RST, die deels buiten de containersector werken.

Het uitgangspunt is dat er in totaal 73 werknemers aan de slag kunnen bij de twee op te zetten pools. Een groep van 32 oudere werknemers (geboortejaren ’54-’59) kan deels blijven werken op basis van de Senioren Haven Fitregeling. 41 werknemers die na 1960 zijn geboren, kunnen aan de slag bij een nieuw inleenbedrijf, dat het werk gaat overnemen dat RPS nu nog uitvoert.

Van de resterende groep gaat het grootste deel de komende maanden met pensioen of komt in de WW. Zij krijgen tot aan hun pensionering een aanvulling tot 100% op hun uitkering. Verder maakt een kleine groep gebruik van een vertrekpremieregeling en stappen vijf werknemers over naar andere havenbedrijven, waaronder SCA en P&O Ferries.

Poppe spreekt van een unieke regeling en noemt de bijdrage van de havenbeheerder ‘te verdedigen’ omdat RPS en voorganger SHB door de havengemeenschap in de loop der jaren gebruikt zijn om de sociale problematiek als gevolg van de teloorgang van de stukgoedsector op te lossen.

FNV-bestuurder Niek Stam, de architect van de regeling, zegt dat de bijdrage van het Havenbedrijf is gebaseerd op een ongebruikte bijdrage aan een scholingsfonds dat nooit van de grond is gekomen van indertijd tien miljoen gulden. ‘Ik heb gewoon mijn geld teruggevraagd en gelukkig had ik de brief daarover bewaard’, zegt Stam.

De vijf miljoen voor de oplossing van de RPS-problematiek komt bovenop de bijdrage van de havenbeheerder aan het pakket maatregelen voor de containersector. Daarvan is uitbreiding van de Senioren Haven Fitregeling, deeltijdwerk voor ouderen, de belangrijkste. Enkele honderden havenwerkers van 60 jaar en ouder (geboortejaren ’52 t/m ‘56) kunnen tot hun 65ste 60% gaan werken met behoud van 95% loon en 100% pensioenopbouw. Bovendien hebben ze recht op een premie van 5.000 euro per dienstjaar.

Het Havenbedrijf heeft in een persbericht laten weten dat het maatregelenpakket zo’n 20 tot 30 miljoen euro kost. Volgens de tekst van het akkoord worden die kosten door het Havenbedrijf en de betrokken bedrijven gedeeld op basis van ‘overeen te komen verdeelsleutels’. Volgens Poppe komt dat praktisch gesproken neer op een 50/50-verdeling.

Het ministerie van SoZaWe heeft een subsidieaanvraag voor scholingsactiviteiten gehonoreerd met een toekenning van 1,6 miljoen euro. Overigens moet de voorgenomen financiering nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) en door de Europese autoriteiten. Ook de achterbannen van FNV en CNV moeten zich er nog over uitspreken. Verwacht dat dat proces tot eind augustus in beslag neemt.