Overtoom werkt sinds 2005 bij het havenbedrijf en bekleedt sinds de verzelfstandiging in april 2013 de functie van operationeel directeur. In die rol is hij onder meer verantwoordelijk voor de afdelingen commercie en infrastructuur.

Het dagelijks bestuur van Havenbedrijf Amsterdam zal door het vertrek van Meijer voorlopig door Koen Overtoom en Michiel de Brauw (CFO) worden gevoerd. Ondertussen beraadt de Raad van Commissarissen zich op een definitieve invulling van de positie van de algemeen directeur en zal hierbij ook de nieuw te benoemen voorzitter betrekken.

Meijer gaf eind mei aan op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging die past bij haar huidige levensfase. Zij stapt eind juli op.