Formeel is het ‘containerberaad’ sinds de 24-uursstaking van 6 op 7 januari en de daarop volgende bemiddeling door havenbaas Allard Castelein nog niet hervat, maar achter de schermen wordt op allerlei niveaus intensief overleg gevoerd. Het streven is er nu op gericht om de betrokken partijen (vakbonden FNV en CNV, de terminal operators en de sjorbedrijven) begin volgende maand weer onder leiding van Castelein aan één tafel te krijgen. Gekoerst werd op 4 februari, maar die datum lijkt inmiddels niet meer haalbaar.

FNV-bestuurder Niek Stam heeft deze week verkennende gesprekken gevoerd met de hoofdrolspelers, heeft de uitkomsten daarvan op papier gezet en is nu bezig met een ‘rondje langs de velden’. Hij wil tempo maken. Weliswaar is er nog tijd genoeg om afspraken te maken over Maasvlakte 2, maar de positie van het uitzendbureau RPS wordt met de dag wankeler, al zegt Stam dat er ‘nog tot mei geld is’.

Eigenaar Hans Vervat zegt alle activiteiten binnen een paar maanden te willen beëindigen. Volgens hem heeft het uitzendbureau, de voortzetting van havenpool SHB, geen bestaansrecht meer met de komst van de geautomatiseerde terminals. ‘Als er in de containersector tot 800 banen verdwijnen, zoals de prognoses aangeven, is er geen ruimte meer voor een uitzendbedrijf’, zegt hij.

Hij heeft bij de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de voorgenomen bedrijfsbeëindiging neergelegd. Een deel van de ongeveer 120 mensen kan mogelijk onderdak in de ro/ro-sector en bij het papieroverslagbedrijf SCA. Vervat wil geen aantallen noemen. Verder is hij in onderhandeling over een afvloeiingsregeling voor de overtollige havenwerkers. ‘Het zal niet zo zijn dat de kas straks leeg is, maar dit is een traject waar niemand blij van wordt’, zegt hij. Hij streeft ernaar om RPS per april of mei te liquideren

Volgens woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf wordt er achter de schermen wel degelijk resultaat geboekt. De gesprekken liggen volgens hem op ‘werk- en juridisch niveau en wordt er stap voor stap vooruitgang geboekt. ‘De bedoeling is eigenlijk dat er een soort hamerstuk op tafel ligt als de directies aan tafel gaan’, zegt hij.

Vorige week stelden FNV en CNV in een brief aan de leden ook al dat het overleg ‘erg langzaam gaat, naar dat er stapje voor stapje zaken duidelijk worden’. Daarin zeggen ze verder er alles aan te doen om ‘zoveel mogelijk RPS’ers aan het werk te houden of anders te werken aan een goede inkomensvoorziening en perspectief binnen de haven’.

Uit de brief blijkt verder dat goedkeuring van een eventueel akkoord maanden kan gaan duren, omdat de Autoriteit Consument en Markt dat wil toetsen aan de mededingingswetgeving. Die heeft daar naar verwachting zo’n twee maanden voor nodig.

Andere complicatie is de opstelling van APMT Rotterdam, die Stam omschrijft als ‘de grote dwarsligger’. Zoals gisteren gemeld, treffen partijen elkaar begin volgende maand waarschijnlijk voor de rechter. De bonden willen dat het bedrijf een met de ondernemingsraad overeengekomen regeling over ontslagbescherming intrekt, de directie voelt daar niets voor.

Behalve ‘stapjes zetten’ zal er dus ook op over tenminste twee fikse hordes gesprongen moeten worden, RPS en APMT-R. De voorspelling dat de kwestie na de relatieve stilte van de afgelopen weken, volgend maand weer voor de nodige reuring zal zorgen, lijkt niet te gewaagd.