Als het bedrijf daar niet op ingaat, spant de bond een kort geding aan. FNV eiste al eerder dat het bedrijf de afspraken zou terugdraaien, vergezeld van excuses. Daar is het niet op ingegaan. Volgens bestuurder Niek Stam doorkruist de eigen koers van APMT-R de plannen om een tot een centraal akkoord voor de hele containersector te komen.

Kerndoel daarvan is vermijden van gedwongen ontslagen onder de ongeveer 3.500 werknemers in de containersector gedurende de ‘transitie’, de overgang van lading van de bestaande naar de nieuwe geautomatiseerde terminals RWG en APMT MVII.

Directeur Pieter Hartog van APMT-R is niet van plan op de eis van de bond in te gaan, maar wil nog niet inhoudelijk reageren omdat hij de sommatie nog niet onder ogen heeft gehad. Wel noemt hij de stap van de bond ‘erg jammer’. Volgens hem heeft de meerderheid van de ongeveer 600 werknemers de regeling inmiddels ondertekend.