Haventopman Allard Castelein heeft goede hoop dat de vakbonden in de Rotterdamse haven voorlopig niet meer gaan staken.


De president-directeur van het havenbedrijf zei vrijdag dat er inmiddels weer sprake is van ‘constructief overleg’.

‘Ik ben positief over waar we staan en positief over de richting waar we naar toegaan’, zei hij. ‘Elke keer als we met elkaar om de tafel zitten komen we een stapje dichterbij.’

Het kan volgens Castelein overigens wel nog een tijd duren voor de partijen eruit komen. De bonden eisen langdurige werkzekerheidsgaranties. Vorige week legden ze containeroverslag 24 uur plat om hun eisen kracht bij te zetten. Het was de eerste massale havenstaking in Rotterdam in dertien jaar.

Een van de dossiers waarover wordt onderhandeld is de opheffing van havenpool RPS. De bonden willen niet dat het personeel van RPS op straat komt te staan.