Die terminal wordt uitgebaat door International Car Operators (ICO). Ter hoogte van de kademuren wordt het dok uitgebaggerd tot op een diepte van 13,5 meter. Beide muurstroken zullen hoeksgewijs met elkaar verbonden zijn.

Met de extra capaciteit wil Zeebrugge beter inspelen op het toenemende vervoer van auto’s vanuit Zeebrugge. De bouw- en baggerwerken van aannemer Besix samen zullen 9 miljoen euro kosten. De werkzaamheden gaan in oktober van start.