Het gaat om Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft. De laatste is een nieuwe deelnemer in het samenwerkingsverband dat vijf jaar geleden door de andere vier partners is opgezet.

Daarmee is de financiering van onderzoeken voor de komende vijf jaar veilig gesteld. SmartPort krijgt jaarlijks ruim anderhalf miljoen ter beschikking. Directeur Michiel Jak ziet daarnaast mogelijkheden voor co-financiering door bedrijven, onderzoeksinstituten, NWO, de Topsectoren, en de provincie.

Dat geld wordt geïnvesteerd in kennis, aldus Jak. Hij vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven in contact komt met kennisinstituten als Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft. ‘Niet om gezellig aan tafel te zitten, maar om de uitdagingen voor de toekomst waar het havenbedrijfsleven mee worstelt boven water te krijgen. Wetenschappers en bedrijven kunnen er aan de slag om concrete oplossingen te bedenken. Zo houden we Rotterdam als meest innovatieve haven van de wereld scherp’, aldus Jak.