De distributie-centra hadden veel last van de lockdown waardoor de industriële productie deels stil kwam te liggen, stelt Kerry Logistics. In Hong Kong, Australië en Thailand  werd een deel van de warehouse-activiteiten afgebouwd de laatste maanden en schakelde de expediteur verder snel over op de opslag van medische hulpgoederen en andere ‘essentiële goederen’ om de corona pandemie te bestrijden.

Acquisitie Apex

De expeditie-activiteiten van Kerry, waartoe ook het pakketvervoer behoort, zorgden intussen met een groei van het resultaat met 40% voor de hogere winsten onder de streep. Daarbij maakte Kerry Logistics vooral gebruik van het fijnmazige bestelnetwerk dat het als een van de weinige Aziatische expediteurs de laatste jaren in de wereld heeft opgebouwd, stelt de directie.

De logistiek dienstverlener profiteerde daarbij ook van de koop van het Amerikaanse Apex in maart van dit jaar. Het kon daardoor op de transport route van China naar de VS het aantal consolidaties sterk vergroten en is nu naar eigen zeggen een van de grootste groupage-spelers in die markt geworden.

Voorraden

De volumes in het e-commerce segment stegen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis (van maart tot en met mei) sterk, aldus Kerry. Daarnaast begonnen verladers in de maanden mei en juni hun voorraden aan te vullen, waardoor de vraag naar expeditiediensten bij Kerry hoog bleef. Het verwacht intussen voor de tweede helft van dit jaar dat die trend zich doorzet.