Toch spreekt topman Bob Biesterfeld van een ‘sterk’ en ‘solide’ kwartaalprestatie gezien de ‘volatiele’ marktomgeving van de laatste maanden. Daarbij was hij vooral positief over het feit dat het Amerikaanse expeditiebedrijf over het laatste kwartaal ook voortgang kon boeken met het strategische streven om meer marktaandeel te veroveren en de productiviteit te verbeteren. Die productiviteitsverbetering werd onder meer gerealiseerd door de helft van het personeel, dat tijdelijk met verlof naar huis was gestuurd door de coronacrisis, te ontslaan en meer in te zetten op de ‘technologische investeringen’.

Banenverlies

Zo verdwenen er rond de de 800 fte’s bij de  Noord-Amerikaanse wegvervoerdivisie. Bij de mondiale expeditie-activiteiten bleef het personeelsbestand constant. De ingreep in de VS leverde inclusief een reisverbod voor het management 10% minder kosten (40 miljoen dollar) op. Over het gehele fiscale jaar verwacht de directie een kostenbesparing van 80 miljoen dollar te bereiken.

CH Robinson kampte in het eerste deel van het tweede kwartaal binnen Noord-Amerika met lagere inkoopprijzen voor het wegvervoer vanwege een zwakke vraag naar transport. De opstartkosten na de lockdown in de VS zorgden echter voor een forse kostenstijging in de laatste maand. Dat kwam doordat de vraag naar transport scherp steeg, terwijl het aantal actieve transporteurs was afgenomen.

Luchtvracht

Luchtvracht zorgde intussen bij de divisie Global Forwarding voor het goede financiële nieuws. De bruto-omzet liet in dit segment over het tweede kwartaal een toename zien van bijna 20% naar 708 miljoen dollar, terwijl zonder inkoopkosten er sprake was van een verdubbeling van de inkomsten. Dat resultaat werd bereikt bij een afname van het volume met ruim 35%.

Bij de containervaart was er sprake van volume-afname van 8,5% bij een omzetverlies van 7.8%. Ook in de douane-expeditie liepen de inkomsten (-16.5%) terug.