Deze bescheiden inkomstenderving staat in het laatste sectorrapport ‘Global Freight Forwarding’ van TI. Daarin wijst de transportonderzoeker er tevens op dat de schade door de corona-epidemie vooralsnog vergelijkbaar is aan die van boekjaar 2019 toen de totale mondiale omzet in de zee-en luchtvrachtexpeditie door de oplopende handelsruzie tussen de VS en China met 1,7% afnam naar 149,6 miljard euro.

Vraagteken

Transport Intelligence waarschuwt wel er wel voor dat de expeditiesector zich moet voorbereiden op een mindere vraag uit de markt voor de middellange termijn door de corona-crisis. Voor de uitbraak ging de Britse analist nog uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,6% tot 2024 van de markt. Die prognose moet gezien de grote onzekerheid in de markt nu worden voorzien van een groot vraagteken, aldus de onderzoekers.

TI wijst er verder op dat het twijfelt of de coronacrisis zal leiden tot een grootschalige verplaatsing (near shoring) van industriële productie uit China richting de VS en Europa. Daarvoor ontbreekt de expertise, het technologische kader, financiering en arbeidskrachten.