Het meerderheidsbelang in het Nederlandse vrachtbedrijf, dat de afhandeling van bloementransporten tussen Kenia en Schiphol verzorgd, werd recent door de Deense eigenaar DSV verkocht aan DFG voor een onbekend bedrag.

Airflo was enkele jaren geleden door Panalpina aangekocht van DFG, om in de niche perishables een mondiale marktpositie op te bouwen. Sinds de overname van Panalpina door DSV liggen de strategische aandachtsgebieden niet meer in deze markt.

Geen belemmering

ACM schrijft dat het de voorgenomen koop heeft onderzocht, maar ‘geen reden heeft om aan te nemen’ dat de acquisitie de ‘daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren’. Volgens de toezichthouder blijft er ook na de overname voldoende concurrentie over.