De concerntop bracht voor de periode 2020 -2024 de aan het virus gerelateerde extra kosten en het omzetverlies in kaart. De totale financiële schade voor Deutsche Bahn over die periode wordt daarbij geschat op 8,2 tot 10,2 miljard euro.

De negatieve effecten op het bedrijfsresultaat (ebit) van de logistieke dochter DB Schenker liggen volgens de directie van DB op 300 tot 400 miljoen euro. Ter vergelijking: Schenker behaalde vorig jaar een ebit-resultaat van 538 miljoen euro.

De directie van DB wijst er verder op dat Schenker op basis van de huidige bedrijfsstructuur flexibel genoeg is om adequaat te reageren op de veranderende vraag in de markt. Ook zou het daarmee ‘significante kostenbesparingen’ kunnen doorvoeren.

Steunpakket

De analyse komt kort na de toezegging van het Duitse ministerie van verkeer voor een steunpakket van 102 miljoen euro aan het railgoederenvervoer. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 30 miljoen euro. Daar komt de komende jaren nog een extra bedrag van 72 miljoen euro bij.

Het geld is niet bedoeld om omzetverlies te compenseren, maar kan alleen worden gebruikt voor investeringen in digitalisering, automatisering en nieuwe technologie. ‘Wij willen meer vrachtvervoer van de weg naar het spoor verplaatsen en we willen de bedrijfsvoering in de branche met deze investeringen ondersteunen’, aldus het ministerie.

De Duitse railgoederenvervoerders hebben eerder om meer steun uit Berlijn gevraagd. Zij wijzen er op dat het ladingaanbod op het spoor de laatste tijd sterk daalt en partijen steeds meer over de weg laten vervoeren. Daarbij wordt het wegvervoer geholpen door de recente lage dieselprijzen. De branche wil onder meer lagere heffingen voor het gebruik van het spoornetwerk in Duitsland.