Een sterfhuisconstructie lijkt niet langer een ondenkbaar scenario als gekeken wordt naar de minieme rol die de activiteiten nog spelen in de recent gepresenteerde cijfers over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van Maersk.

Niet genoemd

De cijfers hadden een beetje licht kunnen werpen op de toekomst van Damco. Hoe staat de expediteur er voor nadat zo’n driekwart van de omzet werd verplaatst naar het moederconcern en eigenlijk alleen een stukje lucht- en zeevrachtexpeditie is overgebleven. Vreemd genoeg wordt het ooit trotse expeditiebedrijf, dat sinds de laatste reorganisatie zelfstandig de broek mag ophouden van het moederbedrijf, als zelfstandig bedrijf niet eens genoemd in de cijfers.

De boekhouders van Maersk hebben het slechts over zeevracht- en luchtvrachtactiviteiten en melden ergens aan de zijlijn van het verslag dat het hier gaat om het restant Damco. Eigenlijk is het expeditiebedrijf gedegradeerd tot een van de vijf onderdelen binnen de divisie Logistics & Services.

Daarbij wijst het Deense hoofdkantoor van Maersk er op dat zee- en luchtvrachtactiviteiten in een ‘niet geïntegreerde manier worden voortgezet onder de merknaam Damco’. Het is tegelijkertijd de enige keer dat de directie gewag maakt van de expeditiedochter in het meer dan vijftig pagina’s tellend boekwerk. Dat geeft te denken. Een aparte winst en verliesrekening voor de ‘brand’ is er in het boekwerk dan ook niet te vinden.

Krimp

Wat wordt dan wel duidelijk in het cijferwerk van de moederholding? Allereerst dat Damco kampt met sterk dalende volumes en inkomsten. Daarnaast staan de winstmarges onder druk. Daarbij worden de lopende reorganisatie- en schuldenlast bij Damco wel genoemd maar niet nader in cijfers gespecificeerd.

De zeevrachtexpeditie zag over het tweede kwartaal het vervoer met 6,6% teruglopen naar 146.000 teu, terwijl de omzet uitkwam op 131 miljoen dollar, een krimp van 17 miljoen dollar. Die vermindering wordt door het Deense moederbedrijf toegeschreven aan het besluit om zich uit een aantal landen terug te trekken, verlies van ladingpakketten bij grote klanten en de negatieve gevolgen van wisselkoersen. De brutowinst op het onderdeel zeevrachtexpeditie verslechterde daardoor van 28 naar 23 miljoen dollar. Die afname komt neer op een daling van de marge per teu met 20 dollar naar 160 dollar, meldt Maersk.

Omzetverlies

Bij de luchtvrachtactiviteiten was het omzetverlies bij Damco nog groter: -28 miljoen dollar naar 119 miljoen. Die omzetdaling volgt uit een volumeverlies van 9.2% naar 40.000 ton over het tweede kwartaal. Vooral het zwakke aanbod uit de Chinese exportmarkt speelde Damco daarbij parten.

De brutowinst uit de luchtvrachtexpeditie liet daarbij een plus zien van 14 miljoen dollar: een afname van 3 miljoen. Dat komt neer op een margeverlies van 50 dollar naar 337 dollar per ton. De financiële positie in de luchtvrachtmarkt verslechterde voor Damco verder in het tweede kwartaal door een niet nader met cijfers onderbouwde schuldensanering en reorganisatielast.

Eerste halfjaar

De slechte cijfers over het tweede kwartaal sijpelden ook door in de eindstand over de eerste helft van dit jaar. Zo nam de geconsolideerde omzet uit de luchtvrachtmarkt met bijna 70 miljoen dollar af naar 220 miljoen dollar bij een volumeverlies van 14% naar 72.000 ton. De brutowinst leverde bij een eindstand van 25 miljoen dollar ruim 20% (6 miljoen dollar) in.

De schade bij de zeevrachtexpeditie was iets minder groot. Daar daalde de omzet naar 277 miljoen dollar, een verlies van 18 miljoen. Het verkochte containervolume kwam uit op 291.000 teu, bijna 20.000 teu onder dat van het eerste halfjaar van vorig jaar. Ook de marge per teu stond over de eerste zes maanden onder druk met een daling van 19%.

Levensvatbaar

De slechte cijferreeks roept vraagtekens op of Damco als zelfstandige expediteur nog wel levensvatbaar is. Twijfel is er ook of het Deense hoofdkantoor zelf nog gelooft in die zelfstandige missie waarop het Damco heeft gestuurd en die al eerder werd omschreven als een ‘mission impossible’.

Met een afkalvende halfjaaromzet van amper 500 miljoen dollar is de expediteur in het internationale expeditiegeweld te groot voor het servet en te klein voor een tafellaken. Niet voor niets erkent Maersk dat Damco in het afgelopen kwartaal ladingpakketten heeft verloren van grote verladers. In dat segment heeft het kleine Damco niets meer te zoeken.

Maersk zal dan ook zijn knopen moeten tellen. Een sterfhuisconstructie waarbij delen bij Maersk Logistics worden ondergebracht is een denkbaar alternatief naast een oppoetsactie om het bedrijf alsnog te verkopen. Veel animo voor dat laatste zal er overigens niet zijn. Alleen voor een digitale speler als Flexport of een Chinese expediteur kan Damco nog een interessante aanvulling zijn.