De piektoeslag geldt volgens de Duitse landexpediteur voor alle diensten, waaronder complete truckladingen (FTL) en deelladingen (LTL). DHL Freight geeft als hoofdreden voor de heffing het gebrek aan capaciteit gedurende het piekseizoen.

Het gaat daarbij niet alleen om de beschikbare vrachtruimte in het eigen netwerk en dat van onderaannemers, maar ook om het nijpend tekort aan chauffeurs. ‘Wij verwachten daardoor dezelfde problemen als in 2018’, zegt directeur sales Martin Leopold van DHL Freight.

Hellmann

Ook expediteur Hellmann sluit prijsverhogingen in de laatste maanden van dit jaar niet uit door de grote vraag aan capaciteit. Het gaat daarbij niet alleen om hogere kosten voor het inhuren van extra rijders, maar ook om de stijging van de overige bedrijfskosten waardoor het rendement onder druk komt te staan, aldus de expediteur. Een definitief besluit heeft Hellmann nog niet genomen.