Zowel IATA (airlines) en de Fiata, de belangenorganisatie van expediteurs, bevestigen dat de gesprekken en lopende experimenten zijn stopgezet om te komen tot een baanbrekende overeenkomst voor het nieuwe Cargo Agency Programma tussen de twee marktpartijen.

Navraag leert dat een experiment in Canada onder het nieuwe programma een aantal problemen heeft opgeleverd rond de aansprakelijkheid, commerciële relatie en de rol van de expediteurs in de logistieke keten in het algemeen. Volgens de Fiata gaat het daarbij onder meer om ‘onduidelijkheden’ over de juridische status van bepaalde lading, die expediteur namens hun klanten onderbrengen bij airlines.

Meer helderheid

IATA Cargo zelf meldt op haar website dat er de laatste jaren vooruitgang is geboekt, maar dat er eerst meer helderheid moet komen over de gerezen vragen. Daarover lopen volgens de belangenbehartiger gesprekken.

Bronnen vertellen intussen het Britse vakblad The Loadstar dat het gehele nieuwe Cargo Agency Programma van de Fiata en Iata ‘dood is’ en dat de hoofdrolspelers zich nog deze maand zullen terugtrekken uit de onderhandelingen. De twee organisaties willen dit niet bevestigen en zeggen dat er begin mei meer duidelijkheid valt te verwachten.

CASS-betalingen

Een belangrijk onderdeel van de gesprekken over een herziening van het cargo-programma was de gedwongen winkelnering van de expediteurs bij de CASS-bank van IATA. Daarbij kunnen expediteurs alleen lading boeken bij leden van de IATA als ze ook de betalingen via CASS verrichten. Daarvoor moeten de expediteurs vaak voor miljoenen aan bankgaranties afgeven bij IATA-CASS.

De Fiata wil af van die collectieve verplichting en dit straks alleen op vrijwillige basis laten gebeuren. De vereniging vindt dat elke expediteur onafhankelijk moet kunnen bepalen of het gebruik wil maken van het betalingssysteem. De IATA houdt vast aan de bestaande CASS-regeling, wat staat Cargo Accounts Settlement System. Het is voor de airlines een garantie dat betalingen voor verleende diensten ook snel binnen twee weken worden voldaan.